Náhled do katalogu

TISKAŘSKÁ
TERMINOLOGIE


Základy tiskařské terminologie

Barevnost

Uvádí se A/B, kde A a B jsou přední a zadní strana tiskoviny a čísla označují počet barev na určité straně. Například:
1/1 - oboustranně jednobarevný tisk
2/0 - jednostranně dvoubarevný tisk
4/4 - CMYK - oboustranně plnobarevný tisk
5/5 - CMYK + pátá barva

Výběr barev

a) tisk přímou barvou (výběr podle vzorníku)
b) CMYK (plnobarevný tisk) - barevná škála vzniká kombinací čtyř základních barev:
C (azurová), M (purpurová), Y (žlutá), K (černá)

Nejpoužívanější vazby

V1 - vazba drátem (katalogy, sešity,...)
V2 - lepená vazba (brožury a knihy o větším počtu stran)
V4 - šitá měkká vazba
V8 - tuhá knižní vazba
Twin wire (kroužková vazba)

Základní tiskové formáty

A0 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
B0 1000 x 1414 mm
B1 707 x 1000 mm
B2 500 x 707 mm
B3 353 x 500 mm
B4 250 x 353 mm
B5 176 x 250 mm
B6 125 x 176 mm


Správně dodané podklady

Můžeme pracovat s formáty souborů pdf, ps, eps, indd, ai, cdr. U podkladů v ai, indd a cdr je nutné dodání připojených zdrojových souborů a fontů. Pro archovou montáž přijímáme data ve formátu kompozitní PDF 1.3/1.4. V případě dodání PDF s průhlednostmi nebo ICC profily nemůžeme zaručit správný výsledek tisku. Stránky musí mít spadávku 3mm (přesahy mimo výsledný formát). Jakékoliv případné tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky. V dokumentu musí být vloženy všechny použité fonty. Pro archovou montáž nepřijímáme již vyřazené PDF (například dvojstrany). Stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou. Rozlišení bitmap zvolte podle hustoty tiskového rastru:

Maximální pokrytí archu barvou je 330 % v závislosti na druhu potiskovaného papíru. Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je nutné při tisku počítat s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Pokud k zakázce není dodaná fyzická maketa, pošlete maketu v elektronické podobě pro kontrolu správného vyřazení.

Opravy dat

V případě nesprávně dodaných dat se s Vámi domluvíme, co je nutné opravit, aby data byla přijata jako korektní pro tisk. Jestliže neopraví špatně připravená data Váš grafik, můžeme je opravit my. Poté je zašleme k odsouhlasení. Vždy záleží na typu zakázky, rozsahu stran a dodaných dat i na časovém prostoru na opravu s ohledem na termín zhotovení. Pokud se oprava dat zdrží, je nutné počítat s časovým posunem.